Lượt xem

Fumihiko Sori

Được biết đến: Directing

Sinh nhật: 1964-05-17

Nơi Sinh: Osaka, Japan

Còn được Biết đến Như: 曽利 文彦, 曾利文彦

Fumihiko Sori