Lượt xem

Taika Waititi

Được biết đến: Directing

Sinh nhật: 1975-08-16

Nơi Sinh: Wellington, New Zealand

Còn được Biết đến Như: Taika David Cohen, 타이카 와이티티

Taika Waititi