Lượt xem

Hochu Otsuka

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1954-05-19

Nơi Sinh: Tsuyama, Okayama Prefecture, Japan

Còn được Biết đến Như: Hôchû Ôtsuka, Ōtsuka Hōchū, Yoshitada Ohtsuka, Yoshitada Otsuka, Otsuka Yoshitada, Yoshitada Ôtsuka, Houchuu Ootsuka, 大塚 芳忠, Houchu Ohtsuka, Houchuu Ohtsuka, Houchu Otsuka, Hōchū Ōtsuka, 大冢芳忠, 오츠카 호추

Hochu Otsuka