Lượt xem

Chiwetel Ejiofor

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1977-07-10

Nơi Sinh: Forest Gate, London, UK

Còn được Biết đến Như:

Chiwetel Ejiofor