Lượt xem

Tatsumaru Tachibana

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1991-04-21

Nơi Sinh: Fukui Prefecture, Japan

Còn được Biết đến Như: 橘龍丸, 橘 龍丸

Tatsumaru Tachibana