Lượt xem

Tara Strong

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1973-02-12

Nơi Sinh: Toronto, Ontario, Canada

Còn được Biết đến Như: Tara Lyn Charendoff-Strong, Tara Lyn Strong, Τάρα Στρονγκ

Tara Strong