Lượt xem

Thabo Rametsi

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1988-07-17

Nơi Sinh: Umlazi, South Africa

Còn được Biết đến Như: 타보 라멧시

Thabo Rametsi