Lượt xem

Hidekatsu Shibata

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1937-03-25

Nơi Sinh: Asakusa, Tokyo, Japan

Còn được Biết đến Như: 柴田 秀勝 , Hidekathu Shibata

Hidekatsu Shibata