Lượt xem

Shim Hye-jin

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1967-01-16

Nơi Sinh: Seoul, South Korea

Còn được Biết đến Như: 심혜진, Shim Hye-jin

Shim Hye-jin