Lượt xem

Samira Wiley

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1987-04-15

Nơi Sinh: Washington D.C., USA

Còn được Biết đến Như: Samira Denise Wiley, Σαμίρα Γουάιλι

Samira Wiley