Dora the Explorer

Dora the Explorer

227 Lượt xem

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Dan Smith, Chris Gifford

Quốc gia: US

Xưởng: Nickelodeon

Thời Gian Chạy: 30:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Aug 14, 2000

Ngày phát sóng cuối cùng: Aug 09, 2019

Tập: 192 Tập

Mùa: 8 Mùa

IMDb: 5.018