Robot Chicken

Robot Chicken

376 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: Adult Swim

Thời Gian Chạy: 12:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Feb 20, 2005

Ngày phát sóng cuối cùng: Apr 11, 2022

Tập: 219 Tập

Mùa: 11 Mùa

IMDb: 3.351