800 Words

800 Words

19 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , ,

Phi hành đoàn: Pip Hall

Quốc gia: NZ

Xưởng: Seven Network

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 15, 2015

Ngày phát sóng cuối cùng: Oct 02, 2018

Tập: 40 Tập

Mùa: 3 Mùa

IMDb: 4.526