Barney & Friends

Barney & Friends

53 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: PBS, PBS Kids

Thời Gian Chạy: 30:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Apr 06, 1992

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 02, 2010

Tập: 268 Tập

Mùa: 14 Mùa

IMDb: 6.142