Murder, She Wrote

Murder, She Wrote

266 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao:

Phi hành đoàn: John Addison, Robert F. O'Neill, Douglas Benton, Angela Lansbury, Peter S. Fischer, William Link

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 30, 1984

Ngày phát sóng cuối cùng: May 19, 1996

Tập: 264 Tập

Mùa: 12 Mùa

IMDb: 3.432