30 Rock

30 Rock

504 Lượt xem

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Dylan Morgan, William Sell, Andrew Singer, Kay Cannon, Don Scardino, Vali Chandrasekaran

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 22:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Oct 11, 2006

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 31, 2013

Tập: 138 Tập

Mùa: 7 Mùa

IMDb: 3.568