Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Lisa Zwerling, David Malloy, Joe Sachs, Dieter Ismagil, Christopher Chulack, Arthur Albert

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 19, 1994

Ngày phát sóng cuối cùng: Apr 02, 2009

Tập: 331 Tập

Mùa: 15 Mùa

IMDb: 3.148