The Transformers

The Transformers

272 Lượt xem

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Donald F. Glut, Lee Gunther, Margaret Loesch, Nelson Shin

Quốc gia: US

Xưởng: Syndication

Thời Gian Chạy: 25:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Oct 06, 1984

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 11, 1987

Tập: 95 Tập

Mùa: 4 Mùa

IMDb: 3.088

Từ khóa:,