Samurai Jack

Samurai Jack

564 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , ,

Phi hành đoàn: Mike Lazzo, David Krentz, Bryan Andrews, Genndy Tartakovsky, Darrick Bachman, Genndy Tartakovsky

Quốc gia: US

Xưởng: Cartoon Network, Adult Swim

Thời Gian Chạy: 22:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Aug 10, 2001

Ngày phát sóng cuối cùng: May 20, 2017

Tập: 60 Tập

Mùa: 5 Mùa

IMDb: 2.545