Everybody Hates Chris

Everybody Hates Chris

760 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Rodney Barnes, Ali LeRoi, Chris Rock, Rodney Barnes, Alyson Fouse, Aeysha Carr

Quốc gia: US

Xưởng: UPN, The CW

Thời Gian Chạy: 22:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 22, 2005

Ngày phát sóng cuối cùng: May 08, 2009

Tập: 88 Tập

Mùa: 4 Mùa

IMDb: 2.984