Robotech

Robotech

267 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , ,

Phi hành đoàn: Carl Macek, Kenji Yoshida

Quốc gia: US

Xưởng: Syndication

Thời Gian Chạy: 25:30 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Mar 04, 1985

Ngày phát sóng cuối cùng: Jun 28, 1985

Tập: 85 Tập

Mùa: 3 Mùa

IMDb: 2.386