Shameless

Shameless

92 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Michelle Frances, Matt Jones, Emma Burge, Nick Goding, Tom Higgins, Tim Whitby

Quốc gia: GB

Xưởng: Channel 4

Thời Gian Chạy: 60:45 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 13, 2004

Ngày phát sóng cuối cùng: May 28, 2013

Tập: 138 Tập

Mùa: 11 Mùa

IMDb: 3.3