The Fresh Prince of Bel-Air

The Fresh Prince of Bel-Air

1891 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Larry Wilmore, Will Smith, Jeff Pollack, Andy Borowitz, Gary Considine, Joann Kozloff

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 23:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 10, 1990

Ngày phát sóng cuối cùng: May 20, 1996

Tập: 148 Tập

Mùa: 6 Mùa

IMDb: 3.031