The Shining

The Shining

268 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Nicholas Pike, Shelly Johnson, Patrick McMahon, Lynn Kressel, Craig Stearns, Randy Moore

Quốc gia: US

Xưởng: ABC

Thời Gian Chạy: 90:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Apr 27, 1997

Ngày phát sóng cuối cùng: May 01, 1997

Tập: 3 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.657