Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Brian Dannelly, Rolin Jones, Craig Zisk, Roberto Benabib, Jenji Kohan

Quốc gia: US

Xưởng: Showtime

Thời Gian Chạy: 25:26 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Aug 07, 2005

Ngày phát sóng cuối cùng: Sep 16, 2012

Tập: 102 Tập

Mùa: 8 Mùa

IMDb: 3.533