Salem's Lot

Salem's Lot

377 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Jules Brenner, Tom Pryor, Stirling Silliphant, Carroll Sax, Richard Kobritz, Stephen King

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 92:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Nov 17, 1979

Ngày phát sóng cuối cùng: Nov 24, 1979

Tập: 2 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.093