Thể Loại: ,

Ngôi Sao: ,

Phi hành đoàn: Diccon Ramsay, John Lloyd, Piers Fletcher

Quốc gia: GB

Xưởng: BBC Two

Thời Gian Chạy: 30:45 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 11, 2003

Ngày phát sóng cuối cùng: Feb 22, 2022

Tập: 304 Tập

Mùa: 19 Mùa

IMDb: 2.989