3rd Rock from the Sun

3rd Rock from the Sun

353 Lượt xem

Thể Loại: , , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Bob Kushell, Christine Zander, Patrick Kienlen, Tom Werner, Caryn Mandabach, Mike Schiff

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 30:22 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 09, 1996

Ngày phát sóng cuối cùng: May 22, 2001

Tập: 139 Tập

Mùa: 6 Mùa

IMDb: 3.548