Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Patrick Rush, Tim Jones, Josh Schwartz, McG, Ali Adler, Scott Rosenbaum

Quốc gia: US

Xưởng: NBC

Thời Gian Chạy: 43:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 24, 2007

Ngày phát sóng cuối cùng: Jan 27, 2012

Tập: 91 Tập

Mùa: 5 Mùa

IMDb: 3.262