New Tricks

New Tricks

33 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: GB

Xưởng: BBC One

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 01, 2004

Ngày phát sóng cuối cùng: Sep 29, 2015

Tập: 107 Tập

Mùa: 12 Mùa

IMDb: 3.5