Sex and the City

Sex and the City

1807 Lượt xem

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: HBO

Thời Gian Chạy: 25:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jun 06, 1998

Ngày phát sóng cuối cùng: Feb 22, 2004

Tập: 94 Tập

Mùa: 6 Mùa

IMDb: 3.552