The Stick

The Stick

2 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: , , , ,

Quốc gia: South Africa

Ngôn ngữ: Afrikaans, English

Xưởng: Filmtrust, Exciting Films, Distant Horizon, Artistic Film Production Company

Thời Gian Chạy: 90 Phút

Chất lượng: HD

Phát Hành: Aug 23, 1988

IMDb: 4.5

Từ khóa: