เข้าชม

Vanna White

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1957-02-18

สถานที่เกิด: North Myrtle Beach, South Carolina, USA

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Vanna Marie Rosich

Vanna White