เข้าชม

Hans Zimmer

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Sound

วันเกิด: 1957-09-12

สถานที่เกิด: Frankfurt am Main, Germany

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Hans F. Zimmer, Hans Florian Zimmer

Hans Zimmer