เข้าชม

Gece Işık Demirel

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด:

สถานที่เกิด: Istanbul, Turkey

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

Gece Işık Demirel