เข้าชม

Kouki Osuzu

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด:

สถานที่เกิด:

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: 大鈴功起, おおすずこうき, Kōki Ohsuzu, Kouki Ohsuzu, Kōki Osuzu, Kouki Oosuzu

Kouki Osuzu