เข้าชม

Masayu Anastasia

เป็นที่รู้จักสำหรับ: Acting

วันเกิด: 1984-01-19

สถานที่เกิด: Jakarta, Indonesia

หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า:

Masayu Anastasia