โลกิ

โลกิ

6913 เข้าชม
หลังจากขโมย Tesseract ระหว่างเหตุการณ์ใน “Avengers: Endgame” โลกิเวอร์ชั่นอื่นถูกนำไปยัง Time Variance Authority ลึกลับซึ่งเป็นองค์กรราชการที่อยู่นอกเวลาและสถานที่และติดตามไทม์ไลน์ พวกเขาให้ทางเลือกแก่โลกิ: ใบหน้าถูกลบจากการดำรงอยู่เนื่องจากเป็น "ตัวแปรเวลา" หรือช่วยแก้ไขไทม์ไลน์และหยุดภัยคุกคามที่มากขึ้น

ประเภท: ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: Stan Lee, Jason Sweers, Michael Waldron, Drew Monahan, Bren Cook, Kasra Farahani

ประเทศ: US

สตูดิโอ: Disney+

เวลา: 52:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Jun 09, 2021

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Jul 14, 2021

ตอนที่: 6 ตอนที่

ฤดู: 1 ฤดู

IMDb: 2.8