แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

178 เข้าชม
แดจังกึมเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุของราชวงศ์ (เกาหลี: 조선왕조실록, อังกฤษ: Annals of Joseon Dynasty) และเอกสารทางการแพทย์ในสมัยนั้น แต่มีเนื้อหาและหลักฐานอ้างอิงเพียงสั้นๆ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพงศาวดารของเกาหลี นั้นมีการกล่าวอ้างถึง แพทย์หญิง แดจังกึม จริงแต่บันทึกเพียง 250 ตัวอักษรเท่านั้น เพราะไม่เป็นที่ยอมรับของเหล่าขุนนางและกฎมณเฑียลบาล ของเกาหลีที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นถึงแพทย์ประจำพระองค์ของพระราชา เท่านั้น มีหลักฐานยืนยันว่าแดจังกึมเป็นหมอประจำพระองค์คนแรกที่เป็นผู้หญิงของกษัตริย์เกาหลี แต่ก็ยังมีหลักฐานบางชิ้นระบุว่า แดจังกึมเป็นเพียงตัวละครที่สร้างขึ้นจากบุคลิกของหมอหญิงจังกึมหลายคนในอดีต และข้อถกเถียงดังกล่าวยังไม่ยุติจนทุกวันนี้

ประเภท:

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: Lee Byoung Hoon, Jung-hyeon Jo, Se-Hyeon Im, Kim Young-hyun, Lee Byoung Hoon

ประเทศ: KR

สตูดิโอ: MBC

เวลา: 80:60 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Sep 15, 2003

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Mar 23, 2004

ตอนที่: 54 ตอนที่

ฤดู: 1 ฤดู

IMDb: 2.478