הישרדות

유형:

별:

크루:

국가: IL

사진관: Channel 2, Channel Eser, Reshet 13

실행 시간: 26:14 의사록

품질: HD

첫 방송 날짜: Dec 15, 2007

마지막 방송 날짜: Sep 08, 2020

삽화: 359 삽화

시즌: 10 시즌

IMDb: 10

키워드: