יומני החופש הגדול

יומני החופש הגדול

1 견해

유형:

별: , , , , ,

크루: Michal Cooper Keren, Michal Cooper Keren, Uri Gross

국가: IL

사진관: Disney Channel

실행 시간: 25:14 의사록

품질: HD

첫 방송 날짜: Aug 19, 2012

마지막 방송 날짜: Oct 24, 2013

삽화: 100 삽화

시즌: 2 시즌

IMDb: 1