Დათვალიერება

Gece Işık Demirel

ცნობილია: Acting

დაბადების დღე:

დაბადების ადგილი: Istanbul, Turkey

ასევე ცნობილია:

Gece Işık Demirel