Προβολές

Ivan Reitman

Γνωστός για: Production

Γενέθλια: 1946-10-27

Τόπος γέννησης: Komárno, Czechoslovakia [now Slovak Republic]

Γνωστός και ως:

Ivan Reitman