2 Broke Girls

2 Broke Girls

1286 visninger
Man­ge unge kvin­der ta­ger til New York for at få suc­ces. Max og Ca­ro­li­ne er gla­de, hvis de blot har til næ­ste hus­le­je. Den rapkæf­te­de Max ar­bej­der på den re­tro-hip­pe Wil­li­ams­burg Di­ner, og det er her, hun mø­der den so­fi­sti­ke­re­de Ca­ro­li­ne. Ca­ro­li­ne blev født med en sølv­ske i mun­den, men hen­des lyk­ke er vendt, og nu tvin­ges hun til no­get så ube­ha­ge­ligt som at ar­bej­de. Max tror ikke, at der er me­get gods i den nye kol­le­ga, men det vi­ser sig snart, at Ca­ro­li­ne har lige så me­get sub­stans, som hun har stil - og det si­ger ikke så lidt!

Genre:

Stjerner: , , , , ,

Mandskab: Brian Rubenstein, Patrick Walsh, Michael Glouberman, Michael Lisbe, Nate Reger, Michael Patrick King

Land: US

Studio: CBS

Kørsel: 25:14 minutter

Kvalitet: HD

Første luftdato: Sep 19, 2011

Sidste luftdato: Apr 17, 2017

Episode: 137 Episode

Sæson: 6 Sæson

IMDb: 3.847